• Staplar med mynt

Dagen om goda offentliga affärer - Malmö

Intresset för upphandlingsfrågor ökar konstant. Varje år upphandlar Svenska myndigheter för minst 600 miljarder kronor. Utöver detta köps det in varor och tjänster för ytterligare ett antal miljarder.

Diskussioner och debatt kring hur upphandlingar ska göras på bästa sätt, till vilket syfte och mål och varför det ska göras pågår ständigt. Och det är viktigt att frågorna lyfts och diskuteras. Upphandlande myndigheter har ett viktigt uppdrag där upphandlingen utgör en viktig beståndsdel för att lyckas.

Välkommen till en dag med fokus på inköp och upphandling

Den 28 maj bjuder Konkurrensverket och Länsstyrelsen i Skåne in till en dag fylld med upphandlingsfrågor. En dag som fokuserar på olika teman och mer allmänt om upphandling för politiker, verksamhetschefer, upphandlare, miljösamordnare och beställare.

Vi börjar dagen mer övergripande för att sedan fördjupa oss inom ett antal olika teman. När vi fördjupar oss blir det tillfälle till längre diskussioner och grupparbeten. Ofta är det i diskussionerna mellan de olika målgrupperna som förståelsen, idéer och lösningar för den egna organisationen växer fram. Det är ni själva som sitter inne på era behov och lösningar.

Datum: 28 maj
Tid:
kl. 916.15
Plats: Länsstyrelsen i Skåne, Kungsgatan 13, Malmö
Anmälan: Senast 22 maj.

Utbildningsdagen är kostnadsfri men platserna är begränsade.

Frukostseminarium för leverantörer

OBS! Frukostseminariet för leverantörer har blivit inställt.

Agenda – dagen om goda offentliga affärer

9.00–9.30   Registrering och smörgås
9.30–9.45   Välkomna!
9.45–10.00   Den goda offentliga affären – upphandling som styrmedel
10.00–11.00   Korta nedslag i behovsanalysen, dialog, direktupphandling och ramavtal
11.00–11.15   Förebygg och upptäck anbudskarteller
11.15–11.30   Bensträckare och förflyttning till seminarielokaler
11.30–12.15   Introduktion till respektive tema på en mer allmän och övergripande nivå.
12.15–13.15   Lunch
13.15–14.30   Fördjupning tema
14.30–15.00   Fika
15.00–16.00   Fördjupning fortsättning
16.00–16.15   Återsamling och avslutning.

Teman

Sociala hänsyn i offentlig upphandling

Under detta tema diskuterar vi vad det innebär att ta sociala hänsyn i offentlig upphandling. Kan upphandlande myndigheter säkerställa goda arbetsvillkor vid genomförande av offentliga kontrakt?

Konkurrensverket håller på att utreda vilket utrymme upphandlande myndigheter har att ställa krav som ligger i linje med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling. Under seminariet presenteras och diskuteras vilka möjligheter som finns. Vidare berättar vi om och diskuterar hur man kan ställa etiska krav enligt ILO:s kärnkonventioner och hur de kan följas upp.

Kortsiktigt billigt eller lönsamt på sikt?

Ett lågt inköpspris gör inte nödvändigtvis en vara billig. Ett sätt att räkna fram ett helhetspris för en vara under dess användningstid är att använda sig av livscykelkostnadskalkyler. En dyrare investering kan löna sig om den i längden ger lägre drifts- och underhållskostnader. De allt högre energipriserna gör också att det lönar sig med energieffektiva produkter.

Under detta tema går vi igenom hur du kan använda dig av livscykelkostnader (LCC) i upphandlingen – i såväl behovsanalysen som i kravställandet. Vi går praktiskt igenom hur det fungerar i områden som exempelvis fordon och belysning.

Utvärdera kvalitetskrav

Hur kvalitetskrav ska utvärderas, är en återkommande fråga och en stor utmaning för upphandlande myndigheter. Den upphandlande myndighetens val och utformning av tilldelningskriterier och utvärderingsmodell är avgörande för att myndigheten ska få det bästa möjliga vid upphandlingen, dvs. det som bäst motsvarar det efterfrågade behovet.

Under detta tema berättar vi om och diskuterar hur utvärdering av kvalitetskrav kan gå till.

Har du frågor? 

Du är varmt välkommen att kontakta:

Relaterad information

Senast uppdaterad: