Informationsseminarium om offentlig upphandling av livsmedel - Umeå

9 mars 2015 - seminariet är genomfört.

Informationsseminarium: Offentlig upphandling av livsmedel - Göteborg

4 mars 2015 - seminariet är genomfört.

Informationsseminarium: Offentlig upphandling av livsmedel - Malmö

3 mars 2015 - seminariet är genomfört.

Frukostseminarium: Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden

17 december 2014 - seminariet är genomfört.

Frukostseminarium: Vill du göra en bättre affär? Kommunicera mera!

3 december 2014 - seminariet är genomfört.