Informationsseminarium: Offentlig upphandling av livsmedel - Malmö

3 mars 2015 - seminariet är genomfört.

Frukostseminarium: Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden

17 december 2014 - seminariet är genomfört.

Frukostseminarium: Vill du göra en bättre affär? Kommunicera mera!

3 december 2014 - seminariet är genomfört.

Frukostseminarium: Avtalsuppföljning av vård och omsorgstjänster

20 november 2014 - seminariet är genomfört.

Frukostseminarium: Nya upphandlingslagstiftningen – nyheter och utmaningar

28 oktober 2014 - seminariet är genomfört.