Frukostseminarium: Att bli leverantör till offentlig sektor – möjligheter och utmaningar - Malmö

Seminariet den 28 maj är inställt.

Dagen om goda offentliga affärer - Malmö

28 maj 2015 - utbildningsdagen är genomförd

Frukostseminarium: Giftfri förskola

5 maj 2015 - seminariet är genomfört

Frukostseminarium: Upphandling av städtjänster

4 mars 2015 - seminariet är genomfört.

Informationsseminarium: Offentlig upphandling av livsmedel - Stockholm

10 mars 2015 - seminariet är genomfört.