Frukostseminarium: Giftfri förskola

5 maj 2015 - seminariet är genomfört

Frukostseminarium: Upphandling av städtjänster

4 mars 2015 - seminariet är genomfört.

Informationsseminarium: Offentlig upphandling av livsmedel - Stockholm

10 mars 2015 - seminariet är genomfört.

Informationsseminarium om offentlig upphandling av livsmedel - Umeå

9 mars 2015 - seminariet är genomfört.

Informationsseminarium: Offentlig upphandling av livsmedel - Göteborg

4 mars 2015 - seminariet är genomfört.