Seminarier i Almedalen 2016

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten arrangerade gemensamma seminarier i Almedalen tisdagen den 5 juli 2016, på temat "Morgondagens offentliga inköp".

Seminarium: Svårt för konsumenterna – lätt för bankerna?

Den 24 februari arrangerade Konkurrensverket och Konsumentverket ett gemensamt seminarium om konkurrensen på fondmarknaden.

Möte om Vita jobb-modellen

Tisdagen den 10 november arrangerade Konkurrensverket ett frukostmöte om Vita jobb-modellen.

Frukostseminarium: villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling

4 juni 2015 - seminariet är genomfört

Seminarier i Almedalen 2015

Konkurrensverket höll sex stycken seminarier i Almedalen tisdagen den 30 juni 2015, på temat "För den goda affären". Vi talade om både upphandling och konkurrens med experter från Konkurrensverket och externa talare. Här kan du ta del av webbsändningar...