Möte om Vita jobb-modellen

Tisdagen den 10 november arrangerade Konkurrensverket ett frukostmöte om Vita jobb-modellen.

Frukostseminarium: villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling

4 juni 2015 - seminariet är genomfört

Seminarier i Almedalen 2015

Konkurrensverket höll sex stycken seminarier i Almedalen tisdagen den 30 juni 2015, på temat "För den goda affären". Vi talade om både upphandling och konkurrens med experter från Konkurrensverket och externa talare. Här kan du ta del av webbsändningar...

Frukostseminarium: Att bli leverantör till offentlig sektor – möjligheter och utmaningar - Malmö

Seminariet den 28 maj är inställt.

Dagen om goda offentliga affärer - Malmö

28 maj 2015 - utbildningsdagen är genomförd