Erfarenhetsutbyte kring frågor som rör konkurrenstillsyn

Inbjudan till ombudsträff den 9 mars 2017 hos Konkurrensverket.

Frukostseminarium: Mellanhänder i offentlig upphandling

Den 17 januari 2017 arrangerade Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ett frukostseminarium om mellanhänder i offentlig upphandling.

Frukostseminarium: Dokumentation av direktupphandlingar

Den 6 december arrangerade Konkurrensverket ett frukostseminarium med anledning av en ny rapport "Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner".

Seminarium: Erfarenheter av regeln om KOS

Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, SKL och Almega arrangerar en seminarieserie om erfarenheter och intryck av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som infördes i konkurrenslagen 2010.

Seminarium: Sex år med KOS – erfarenheter av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Den 5 oktober 2016 arrangerade Konkurrensverket ett seminarium om erfarenheter av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som infördes i konkurrenslagen 2010.