Frukostseminarium: Dokumentation av direktupphandlingar

Den 6 december arrangerade Konkurrensverket ett frukostseminarium med anledning av en ny rapport "Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner".

Seminarium: Erfarenheter av regeln om KOS

Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, SKL och Almega arrangerar en seminarieserie om erfarenheter och intryck av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som infördes i konkurrenslagen 2010.

Seminarium: Sex år med KOS – erfarenheter av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Den 5 oktober 2016 arrangerade Konkurrensverket ett seminarium om erfarenheter av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som infördes i konkurrenslagen 2010.

Seminarier i Almedalen 2016

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten arrangerade gemensamma seminarier i Almedalen tisdagen den 5 juli 2016, på temat "Morgondagens offentliga inköp".

Seminarium: Svårt för konsumenterna – lätt för bankerna?

Den 24 februari arrangerade Konkurrensverket och Konsumentverket ett gemensamt seminarium om konkurrensen på fondmarknaden.