Frukostseminarium: Konkurrens och tillväxt på digitala marknader - om e-handel och delningsekonomi

Den 7 mars bjöd Konkurrensverket in till ett frukostseminarium med anledning rapporten "Konkurrens och tillväxt på digitala marknader".

Seminarium: Konkurrens i avfallssektorn som ett steg i riktning mot cirkulär ekonomi

Den 24 februari 2017 arrangerade Konkurrensverket ett seminarium om konkurrens i avfallssektorn.

Erfarenhetsutbyte kring frågor som rör konkurrenstillsyn

Inbjudan till ombudsträff den 9 mars 2017 hos Konkurrensverket.

Frukostseminarium: Mellanhänder i offentlig upphandling

Den 17 januari 2017 arrangerade Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ett frukostseminarium om mellanhänder i offentlig upphandling.

Frukostseminarium: Dokumentation av direktupphandlingar

Den 6 december arrangerade Konkurrensverket ett frukostseminarium med anledning av en ny rapport "Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner".