Frukostseminarium: Marknaden för HVB för ensamkommande och andra barn och unga

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium den 14 juni med anledning rapporten "Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga".

Seminarier i Almedalen 2017

Den 4 och 5 juli arrangerade Konkurrensverket fem seminarier i Almedalen på temat "Välfärd och marknad". Seminarierna arrangerades tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och IMM samt i egen regi. Här kan du ta del av seminarierna i efterhand.

Frukostseminarium: Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2016

Den 26 april arrangerade vi ett frukostseminarium med anledning av vår nya rapport ”Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2016 - Vad har vi gjort, varför och vad har det för effekt?”

Frukostseminarium: Konkurrens och tillväxt på digitala marknader - om e-handel och delningsekonomi

Den 7 mars bjöd Konkurrensverket in till ett frukostseminarium med anledning rapporten "Konkurrens och tillväxt på digitala marknader".

Seminarium: Konkurrens i avfallssektorn som ett steg i riktning mot cirkulär ekonomi

Den 24 februari 2017 arrangerade Konkurrensverket ett seminarium om konkurrens i avfallssektorn.