Rundabordssamtal: Bygg- och byggmaterialindustrin

Konkurrensverket bjuder in till samtal om konkurrenssituationen inom bygg- och byggmaterialindustrin. Samtalet sker med utgångspunkt i vårt regeringsuppdrag om konkurrensen inom bostadsbyggandet.

Konferens: Konsumenter är vinnare när konkurrensen fungerar

Konkurrensverket bjuder in till en konferens den 16 mars som tar sin utgångspunkt i den utredning vi har gjort på uppdrag av regeringen om konkurrensen i Sverige.

Konferens: Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle

Fredagen den 24 november kl. 9.00–14.30 arrangerade Konkurrensverket en tillsynskonferens med temat "Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle".

Frukostseminarium: Marknaden för HVB för ensamkommande och andra barn och unga

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium den 14 juni med anledning rapporten "Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga".

Seminarier i Almedalen 2017

Den 4 och 5 juli arrangerade Konkurrensverket fem seminarier i Almedalen på temat "Välfärd och marknad". Seminarierna arrangerades tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och IMM samt i egen regi. Här kan du ta del av seminarierna i efterhand.