Seminarier i Almedalen 2018

Den 3 juli arrangerade Konkurrensverket tre seminarier i egen regi. Här nedan kan du se seminarierna i efterhand. Vi deltog också i arrangemanget Tillsammans mot korruption den 5 juli.

Rundabordssamtal: Djursjukvård

Konkurrensverket inbjuder till samtal om hur marknaden för djursjukvård och djurförsäkringar förändras och hur det påverkar konsumenterna. Samtalet sker med utgångspunkt i en utredning som Konkurrensverket arbetar med.

Rundabordssamtal: Bygg- och byggmaterialindustrin

Konkurrensverket bjuder in till samtal om konkurrenssituationen inom bygg- och byggmaterialindustrin. Samtalet sker med utgångspunkt i vårt regeringsuppdrag om konkurrensen inom bostadsbyggandet.

Konferens: Konsumenter är vinnare när konkurrensen fungerar

Konkurrensverket bjuder in till en konferens den 16 mars som tar sin utgångspunkt i den utredning vi har gjort på uppdrag av regeringen om konkurrensen i Sverige.

Konferens: Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle

Fredagen den 24 november kl. 9.00–14.30 arrangerade Konkurrensverket en tillsynskonferens med temat "Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle".