Linköping: Bättre konkurrens i bostadsbyggandet – vad kan vi göra lokalt?

Fredagen den 30 november kl. 13.00 till 15.00 bjuder Konkurrensverket tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland in till ett seminarium där vi presenterar rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet. Presentationen följs av en paneldiskussion om v...

Frukostseminarium: Hindrar lokala särkrav bostadsbyggandet?

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium om särkrav i bostadsbyggandet den 5 december 2018.

Frukostseminarium: Gör det lättare att jämföra och byta djurförsäkring

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium om djursjukvård och djurförsäkringar den 28 augusti 2018.

Välkommen till rundabordssamtal om platsundersökningar

Den 6 september bjuder vi in ombud till rundabordssamtal om platsundersökningar. Vi vänder oss särskilt till ombud som har erfarenhet av platsundersökningar och som har synpunkter och förslag att framföra till oss.

Frukostseminarium: Bolånefonder och kundrörlighet på bankmarknaden

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium den 1 juni 2018 där vi diskuterar om nya aktörer på bolånemarknaden kan öka konkurrensen och hur konsumenter tänker och agerar vid bankbyten.