Frukostseminarium: Gör det lättare att jämföra och byta djurförsäkring

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium om djursjukvård och djurförsäkringar den 28 augusti 2018.

Välkommen till rundabordssamtal om platsundersökningar

Den 6 september bjuder vi in ombud till rundabordssamtal om platsundersökningar. Vi vänder oss särskilt till ombud som har erfarenhet av platsundersökningar och som har synpunkter och förslag att framföra till oss.

Frukostseminarium: Bolånefonder och kundrörlighet på bankmarknaden

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium den 1 juni 2018 där vi diskuterar om nya aktörer på bolånemarknaden kan öka konkurrensen och hur konsumenter tänker och agerar vid bankbyten.

Seminarier i Almedalen 2018

Den 3 juli arrangerade Konkurrensverket tre seminarier i egen regi. Här nedan kan du se seminarierna i efterhand. Vi deltog också i arrangemanget Tillsammans mot korruption den 5 juli.

Rundabordssamtal: Djursjukvård

Konkurrensverket inbjuder till samtal om hur marknaden för djursjukvård och djurförsäkringar förändras och hur det påverkar konsumenterna. Samtalet sker med utgångspunkt i en utredning som Konkurrensverket arbetar med.