Frukostseminarium: Bättre och billigare läkemedel

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium om läkemedel den 13 maj 2019.

Välkommen till rundabordssamtal om förhör

Den 14 februari bjuder vi in ombud till rundabordssamtal om förhör. Vi vänder oss särskilt till ombud som har erfarenhet av förhör och som har synpunkter och förslag att framföra till oss.

Örebro: Bättre konkurrens i bostadsbyggandet – vad kan vi göra lokalt?

Måndagen den 3 december kl. 14.00 till 16.00 bjuder Konkurrensverket tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro in till ett seminarium där vi presenterar rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet tillsammans med Boverkets helt färska internationella...

Linköping: Bättre konkurrens i bostadsbyggandet – vad kan vi göra lokalt?

Fredagen den 30 november kl. 13.00 till 15.00 bjuder Konkurrensverket tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland in till ett seminarium där vi presenterar rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet. Presentationen följs av en paneldiskussion om v...

Frukostseminarium: Hindrar lokala särkrav bostadsbyggandet?

Konkurrensverket bjuder in till ett frukostseminarium om särkrav i bostadsbyggandet den 5 december 2018.