Konkurrensrätt för upphandlare – gör bättre upphandlingar med kunskap om konkurrenslagen

Konkurrensverket bjuder in till en heldagskonferens den 3 november där vi ger upphandlare och beställare som arbetar i offentlig sektor möjligheter att öka sina kunskaper i konkurrensrätt och samtidigt få större förståelse för hur konkurrens och...

Välkommen till rundabordssamtal om prioriteringar i tillsynen

Den 29 november och den 3 december bjuder vi in ombud och andra intresserade till rundabordssamtal om prioriteringar. Vi vänder oss särskilt till er som har kommit i kontakt med vårt tillsynsarbete och känner till vår prioriteringspolicy eller har...

Välkommen till rundabordssamtal om ålägganden

Den 16 oktober bjuder vi in ombud till rundabordssamtal om ålägganden. Vi vänder oss särskilt till ombud som har erfarenhet av våra ålägganden, och som har synpunkter och förslag att framföra till oss vad gäller våra rutiner.

Almedalen 2019 – Tillsammans mot korruption

Den 4 juli var Konkurrensverket medarrangör till seminarier om korruption inom samarbetet Tillsammans mot korruption, en gemensam plattform för privata och offentliga aktörer.

Almedalen 2019 – Ökat byggande och bättre konkurrens

Den 2 juli arrangerade Konkurrensverket två seminarier om ökat byggande och bättre konkurrens i byggupphandlingar.