Välkommen till rundabordssamtal om ålägganden

Den 16 oktober bjuder vi in ombud till rundabordssamtal om ålägganden. Vi vänder oss särskilt till ombud som har erfarenhet av våra ålägganden, och som har synpunkter och förslag att framföra till oss vad gäller våra rutiner.

Almedalen 2019 – Tillsammans mot korruption

Den 4 juli var Konkurrensverket medarrangör till seminarier om korruption inom samarbetet Tillsammans mot korruption, en gemensam plattform för privata och offentliga aktörer.

Almedalen 2019 – Ökat byggande och bättre konkurrens

Den 2 juli arrangerade Konkurrensverket två seminarier om ökat byggande och bättre konkurrens i byggupphandlingar.

Konferens: W@Competition 2019

Fredagen den 20 september 2019 anordnar Konkurrensverket konferensen W@CompetitionNordic i Stockholm. Konferensen görs i samarbete med det regionala initiativet W@CompetitionNordic, ett nätverk för kvinnor som arbetar med konkurrensrätt och ekonomi i d...

Konferens: Digitalisering och konkurrens

Fredagen den 24 maj arrangerade vi en konferens om digitalisering och konkurrens.