Bildarkiv

Dessa bilder får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör Konkurrensverket. 

Fotografens namn måste alltid uppges.

För att ladda ner ett foto till din dator, högerklicka på länken (PC) eller håll musknappen nedtryckt (Mac) och välj sedan "Spara mål som".

Är du intresserad av ytterligare bilder - kontakta avdelningen för kommunikation och internationella frågor,

 

Rikard Jermsten

Generaldirektör

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
 Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Karin Lunning

Chef för avdelningen för kommunikation och internationella frågor och ställföreträdande generaldirektör


 Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Konkurrensverket
| Högupplöst jpg |

 


Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Konkurrensverket
| Högupplöst jpg |

 

Stefan Jönsson

Tillförordnad chef för administrativa avdelningen

Stefan Jönsson, tillförordnad chef för administrativa avdelningen, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Stefan Jönsson, tillförordnad chef för administrativa avdelningen, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

 

Johan Hedelin

Chef för avdelningen för analys

Johan Hedelin, chef för enheten för utredning, uppföljning och utvärdering, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Johan Hedelin, chef för enheten för utredning, uppföljning och utvärdering, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Arvid Fredenberg 

Chef för chefsekonomavdelningen

Arvid Fredenberg, chef för chefsekonomavdelningen, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Arvid Fredenberg, chef för chefsekonomavdelningen, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Hanna Witt

Chef för avdelningen för konkurrenstillsyn (AK)

Hanna Witt, chef för avdelningen för tillsyn, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Hanna Witt, chef för avdelningen för tillsyn.
Foto: Dan Sjunnesson
Högupplöst jpg |

 

Hanna Witt, chef för avdelningen för tillsyn, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

 

Göran Karreskog

Chef för enheten för karteller och förvärv (AK1)

Göran Karreskog, chef för enheten för karteller och förvärv, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Göran Karreskog, chef för enheten för karteller och förvärv, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Martin Mandorff

Chef för enheten för marknadsmissbruk (AK2)

Martin Mandorff, chef för enheten för missbruk och vertikala avtal, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg

Martin Mandorff, chef för enheten för missbruk och vertikala avtal, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg

 

Ann Fryksdahl

Chef för enheten för upphandlingstillsyn (AU1)

Ann Fryksdahl, chef för enheten för upphandlingstillsyn - upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Ann Fryksdahl, chef för enheten för upphandlingstillsyn - upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Malin de Jounge

Chef för enheten för upphandlingsskadeavgift (AU2)

Malin de Jounge, chef för enheten för upphandlingstillsyn - upphandlingsskadeavgift, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Malin de Jounge, chef för enheten för upphandlingstillsyn - upphandlingsskadeavgift, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

  

      

Senast uppdaterad: