Bildarkiv

Dessa bilder får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör Konkurrensverket. 

Fotografens namn måste alltid uppges.

För att ladda ner ett foto till din dator, högerklicka på länken (PC) eller håll musknappen nedtryckt (Mac) och välj sedan "Spara mål som".

Är du intresserad av ytterligare bilder - kontakta enheten för kommunikation och it,

 

Rikard Jermsten

Generaldirektör

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
 Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Karin Lunning

Ställföreträdande generaldirektör

Karin Lunning, Tillförordnad chef för Enheten för verksjuridik och internationella frågor och ställföreträdande generaldirektör
 Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Hanna Witt

Utvecklingschef

Hanna Witt, tillförordnad chef för Enheten för kommunikation och it och utvecklingschef, Konkurrensverket
Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Stefan Jönsson

Tillförordnad chef för enheten för analys och forskning

Stefan Jönsson, tillförordnad chef för Enheten för analys och forskning, Konkurrensverket
Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Göran Karreskog

Chef för enheten för karteller och förvärv

Göran Karreskog, chef för enheten för karteller och förvärv, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Martin Mandorff

Chef för enheten för marknadsmissbruk

Martin Mandorff, chef för enheten för marknadsmissbruk, Konkurrensverket

Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Malin de Jounge

Chef för enheten för otillåtna direktupphandlingar

Malin de Jounge, chef för Enheten för otillåtna direktupphandlingar, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Ann Fryksdahl

Chef för enheten för allmän upphandlingstillsyn

Ann Fryksdahl, chef för Enheten för allmän upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Marie Östman

Chef för rättsenheten och chefsjurist

Marie Östman, chef för Rättsenheten och chefsjurist, Konkurrensverket

Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Arvid Fredenberg 

Chef för chefsekonomenheten och chefsekonom

Arvid Fredenberg, chef för chefsekonomenheten och chefsekonom, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Senast uppdaterad: