Bildarkiv

Dessa bilder får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör Konkurrensverket. 

Fotografens namn måste alltid uppges.

För att ladda ner ett foto till din dator, högerklicka på länken (PC) eller håll musknappen nedtryckt (Mac) och välj sedan "Spara mål som".

Är du intresserad av ytterligare bilder - kontakta avdelningen för kommunikation och internationella frågor,

 

Rikard Jermsten

Generaldirektör

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
 Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
| Högupplöst jpg |

Karin Lunning

Chef för avdelningen för kommunikation och internationella frågor och ställföreträdande generaldirektör

Karin Lunning, stf generaldirektör och chef för avdelningen för kommunikation och internationella frågor
 Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Stefan Jönsson

Tillförordnad chef för administrativa avdelningen

Stefan Jönsson, tillförordnad chef för administrativa avdelningen, Konkurrensverket
Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Marie Östman

Chefsjurist och chef för juridiska avdelningen

Marie Östman, chefsjurist och chef för juridiska avdelningen, Konkurrensverket

Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Johan Hedelin

Chef för avdelningen för analys

Johan Hedelin, chef för avelningen för analys, Konkurrensverket
Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Arvid Fredenberg 

Chefsekonom och chef för chefsekonomavdelningen

Arvid Fredenberg, chef för chefsekonomavdelningen, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Hanna Witt

Chef för avdelningen för konkurrenstillsyn (AK)

Hanna Witt, chef för avdelningen för konkurrenstillsyn, Konkurrensverket
Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Göran Karreskog

Chef för enheten för karteller och förvärv (AK1)

Göran Karreskog, chef för enheten för karteller och förvärv, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Martin Mandorff

Chef för enheten för marknadsmissbruk (AK2)

Martin Mandorff, chef för enheten för marknadsmissbruk, Konkurrensverket

Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Ann Fryksdahl

Chef för enheten för upphandlingstillsyn (AU1)

Ann Fryksdahl, chef för enheten för upphandlingstillsyn - upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
Foto: Ola Hedin
|Högupplöst jpg|

 

Malin de Jounge

Chef för enheten för upphandlingsskadeavgift (AU2)

Malin de Jounge, chef för enheten för upphandlingstillsyn - upphandlingsskadeavgift, Konkurrensverket
Foto: Andreas Eklund
|Högupplöst jpg|

 

Senast uppdaterad: