Avsnitt 12: Konkurrenshistoria -  Skråväsendet

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Lyssna

Lyssna på avsnittet

Vi tittar tillbaka på konkurrensens historia än en gång. Den här gången ger vi en överblick över skråväsendet – ett system som dominerade samhället i Europa i flera sekler. Hur går det egentligen med marknaden och ekonomin när yrkesutövare enligt lag inte får konkurrera med varandra?
Avsnittet publicerades den 11 maj 2016.

Fler avsnitt

Gå tillbaka till avsnittslistan

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll till Konkurrenten? Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se.

Källförteckning

Brate, Erik. 1918. Östergötlands runinskrifter.
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/digitala-sveriges-runinskrifter/digitala-sveriges-runinskrifter-publicerat/ostergotlands-runinskrifter/ (hämtad 2016-04-05)

Edgren, Lars. Skråväsen. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skråväsen (hämtad 2016-04-05)

Historiska museet. Upptäck historien. Historiska museets kunskapsbank. http://historiska.se/upptack-historien/ (hämtad 2016-04-05)

Jovinelly, Joann., Netelkos, Jason. 2007. The crafts and culture of a medieval guild. New York: The Rosen Publishing Group.

Magnusson, Lars. 1997. Sveriges Ekonomiska historia. Lund: Studentlitteratur.

Nagata, Mary Louise. 2006. Guilds in Pre-modern Japan. I: Blok, Aad (red). International Review of Social History, vol. 53. Sid: 121–142.

Konkurrentens logga, historia

Relaterad information

Senast uppdaterad: