Vad innebär det nya regelverket för annonsdatabaserna?

Den 1 juli får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras annonseringsreglerna i upphandlingslagarna.

Eftersom upphandlande myndigheter och enheter blir skyldiga att använda en registrerad annonsdatabas behöver annonsdatabasen registreras om den ska fortsätta erbjuda annonseringstjänster för offentliga upphandlingar.

Reglerna om registrering börjar gälla den 1 juli 2020, dvs. från och med då kan den som driver en annonsdatabas ansöka om registrering.

Observera: Föreskrifterna från Upphandlingsmyndigheten har notifierats samt skickats ut på remiss och förväntas träda i kraft i augusti 2020. Det innebär att de annonsdatabaser som vill ansöka om registrering redan den 1 juli 2020 kan komma att behöva komplettera sin ansökan efter det att föreskrifterna trätt i kraft. Det beror på att det är de föreskrifter och villkor som har meddelats och trätt i kraft vid beslutstillfället som ska vara uppfyllda för att bli registrerad, inte de som fanns när ansökan lämnades in.

Information om Uppphandlingsmyndighetens arbete med föreskrifter finns på deras webbplats

Uppdraget som registermyndighet finansieras via avgifter vilket innebär att den som ansöker om registrering av en annonsdatabas ska betala en ansökningsavgift och den som driver en registrerad annonsdatabas ska betala en årlig registeravgift. Avgifternas storlek kommer bestämmas av regeringen i förordningen om upphandlingsstatistik. Ett utkast till förordningen är notifierad till EU-kommissionen men regeringen kan inte besluta om den förrän tidigast i slutet av mars, se tidslinjen längre ned på den här sidan.

Enligt 6 § lagen om upphandlingsstatistik krävs det för att bli registrerad att ”sökande är lämplig att bedriva verksamheten och det kan antas att verksamheten kommer att drivas i enlighet denna lag samt de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen”. Det vill säga att annonsdatabasen och den som driver annonsdatabasen måste uppfylla de krav som ställs i såväl lagen om upphandlingsstatistik som i förordningen om upphandlingsstatistik och de krav som kan komma att finnas i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter.

Information om Upphandlingsmyndighetens förberedelser för uppdraget som statistikmyndighet och kontaktuppgifter för frågor om deras arbete med föreskrifter för registrerade annonsdatabaserna finns på deras webbplats.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Ansökan om registrering ska ske till registermyndigheten, dvs. Konkurrensverket. Vi kommer inledningsvis att publicera information på denna sida men under våren 2020 kommer vi även ta fram särskilda sidor med närmare information om hur ansökan ska göras och vad den ska innehålla samt registret över registrerade annonsdatabaser.

För ytterligare information

Konkurrensverket kommer publicera information både i nyhetsbrevet och här på vår webbplats om förberedelserna för registrering av annonsdatabaser och om vad som kommer att gälla för annonsering och efterannonsering.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Konkurrensverkets arbete är du välkommen att kontakta oss via e-post registermyndighet@kkv.se.

Relaterad information

Senast uppdaterad: