Registermyndighet

Den 1 juli får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras annonseringsreglerna i upphandlingslagarna. Upphandlingar ska därmed annonseras i registrerade annonsdatabaser och de registrerade annonsdatabaserna kommer vara skyldiga att lämna uppgifter från annonser och efterannonser till statistikmyndigheten.

Den 1 juli blir också Konkurrensverket registermyndighet för annonsdatabaser och hos oss pågår de interna förberedelserna. På den här sidan samlar vi information om de förändringar det nya regelverket innebär, vårt nya uppdrag och uppdaterar kontinuerligt vartefter ny information finns.

Regeländringarna skapar tillsammans förutsättningar att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar till en nationell databas med statistik vilket i sin tur skapar förutsättningar för en bättre statistik om upphandlingarna.

Varför är det viktigt att samla in statistik om offentliga upphandlingar?

De upphandlingspliktiga inköpen omfattar stora värden och berör många samhällsviktiga områden. Fakta och statistik är en förutsättning för att kunna fatta välinformerade beslut och är ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering. För det behövs relevant och tillgänglig statistik av hög kvalitet. Därför är det viktigt att samla in uppgifter och skapa en nationell statistikdatabas med tillgänglig och tillförlitlig statistik.

Genom den nya lagen (2019:668) om statistik på upphandlingsområdet skapas förutsättningar att samla in uppgifter som finns i annonser och efterannonser om offentliga upphandlingar från annonsdatabaserna till en nationell statistikdatabas.

Annonsdatabaser kommer fortfarande att vara en konkurrensutsatt marknad

Den nya regleringen innebär att marknaden för annonsdatabaser även framöver kommer att vara en konkurrensutsatt marknad där upphandlande myndigheter och enheter kan anlita olika annonsdatabaser beroende på vilken som kan tillgodose deras behov bäst. Det skapas ingen nationell annonsplats för offentliga upphandlingar motsvarande de som finns i många andra EU-länder. Skillnaden jämfört med i dag blir att marknaden regleras genom att annonsdatabaserna kommer att registreras.

För ytterligare information

Konkurrensverket kommer publicera information både i nyhetsbrevet och här på vår webbplats om förberedelserna för registrering av annonsdatabaser och om vad som kommer att gälla för annonsering och efterannonsering.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Konkurrensverkets arbete är du välkommen att kontakta oss via e-post registermyndighet@kkv.se.

  • Annonsering och efterannonsering ska från och med den 1 januari 2021 ske i en registrerad annonsdatabas.
  • Annonsdatabaser kan ansöka om att registrera sig från och med den 1 juli 2020 och måste uppfylla kraven i lagen, förordningen och Upphandlingsmyndighetens föreskrifter för att bli registrerade.
  • Registrerade annonsdatabaser ska skicka uppgifter från annonser och efterannonser till statistikmyndigheten.
  • Det skapas en nationell statistikdatabas om offentlig upphandling.
  • Konkurrensverket blir från och med 1 juli 2020 registermyndighet för annonsdatabaserna, dvs. pröva ansökningar och besluta om registrering, föra ett register över registrerade annonsdatabaser samt utöva tillsyn över dem. Uppdraget som registermyndighet finansieras via avgifter från dem som driver annonsdatabaserna.
  • Annonsering av offentliga upphandlingar är fortfarande en konkurrensutsatt marknad där upphandlande myndigheter och enheter anlitar den aktör som passar deras behov bäst.
  • Reglerna för registrering av annonsdatabaser införs den 1 juli 2020.
  • Upphandlande myndigheters och enheters skyldighet att annonsera i en registrerad annonsdatabas införs den 1 januari 2021.

Relaterad information

Senast uppdaterad: