Samarbete inom Norden - konkurrens

Många företag ser den nordiska marknaden som en enda marknad. Detta och de likartade marknadsförhållandena gör att vi har sedan många år ett särskilt nära samarbete med de övriga nordiska konkurrensmyndigheterna.

De nordiska samarbetsavtalen

Februari 2004 anslöt Sverige sig till 2003 års samarbetsavtal med Danmark, Norge och Island som syftar till att underlätta arbetet med att bekämpa konkurrensbegränsningar. Avtalet ger möjligheter att utbyta konfidentiell information som kan underlätta kartelljakt och effektivisera utredningar inför företagskoncentrationer.

I samband med det nordiska mötet i Helsingfors i september 2017 undertecknades ett nytt nordiskt samarbetsavtal. Det nya nordiska samarbetsavtalet innebär förbättrade möjligheter för konkurrensmyndigheterna att inhämta information åt varandra genom till exempel gryningsräder och att utbyta information i samband med utredningar. Avtalet ersätter det tidigare samarbetsavtalet i samband med att partnerna ratificerar det nya avtalet.

Vilket avtal tillämpas vid samarbete med konkurrensmyndigheterna i Norden?

I figuren nedan kan du se vilket av de nordiska avtalen som tillämpas i samarbetet med olika konkurrensmyndigheter.

Klicka för större bild.

Relaterad information