OECD - konkurrens

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är ett samarbetsorgan för 35 länders regeringar och har sitt säte i Paris.

Det övergripande syftet med samarbetet är att bidra till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard i medlemsländerna, att bidra till sund ekonomisk utveckling både i medlemsländerna och i omvärlden samt att bidra till en expansion av världshandeln.

Konkurrenskommittén

Konkurrenskommittén inom OECD håller möten två gånger om året. Konkurrensverket deltar aktivt i arbetet och tillhandahåller skriftliga bidrag till samtal kring aktuella frågor inom ramen för arbetsgrupperna WP 2 Competition and Regulation och WP 3 Competition Enforcement samt till konkurrenskommittén.

I anslutning till höstmötet hålls OECD Global Forum on Competition för särskilt inbjudna icke-medlemmar men även för medlemmar.

OECD:s kapacitetsuppbyggnad på konkurrensområdet

OECD har två regionala kontor på konkurrensområdet som fungerar som verktyg för kapacitetsuppbyggnad. Det ena kontoret ligger i Asien och heter OECD/Korea Policy Centre. Det andra regionala kontoret finns i Europa och kallas OECD-GVH Regional Centre for Competition.

Relaterad information