ICN - konkurrens

ICN är ett världsomspännande nätverk för konkurrensmyndigheter och har bland annat till syfte att främja förståelsen för konkurrensfrågorna och värdet av en effektiv konkurrenspolitik.

Arbetet sker i projektform inom ramen för olika arbetsgrupper. För närvarande finns det fem aktiva arbetsgrupper: karteller, koncentrationer, missbruk, effektivitetshantering och konkurrensfrämjande åtgärder.

Utöver representanter från konkurrensmyndigheter deltar även externa rådgivare från näringslivet, konsumentorganisationer, forskare och advokater som frivilligt bidrar till ICN:s arbete. Samarbetet ger hög kvalitet i diskussionerna liksom i de skriftliga produkter som tas fram.

Agency Effectiveness Working Group

Konkurrensverket har ett särskilt ansvar för att leda arbetet inom gruppen för effektiva arbetsmetoder: Agency Effectiveness Working Group (AEWG).

Förutom att anordna intressanta telefonkonferenser och seminarier via nätet, ansvarar Konkurrensverket, tillsammans med det amerikanska justitiedepartementets konkurrensavdelning, DOJ, och den kanadensiska konkurrensmyndigheten, för att projekten som fastlagts i AEWG:s arbetsplan för 2018–2019 genomförs.

Syftet med arbetsgruppen är att identifiera och utveckla metoder för att konkurrensmyndigheter ska kunna bedriva en välfungerande verksamhet. Under 2018–2019 ska Konkurrensverket bland annat leda arbetet med att kartlägga hur konkurrensmyndigheters organisationsstruktur kan påverka effektivitet.

Relaterad information