ECN - konkurrens

Konkurrensverket tillämpar EU:s konkurrensregler i nära samarbete med europeiska kommissionen (Kommissionen) och de nationella konkurrensmyndigheterna inom European Competition Network (ECN).

Genom förordning 1/2003 får nationella konkurrensmyndigheter och domstolar tillämpa EUF-föredragets, fördraget om Europeiska unionens funktionssätts, konkurrensregler om handel mellan medlemsländer påverkas.

ECN-nätverket är ett samarbetsforum som syftar till att säkra en enhetlig tillämpning av EU:s konkurrensregler. Inom ramen för nätverket utbyter Kommissionen och de europeiska konkurrensmyndigheterna information om sina utredningar och beslut, assisterar varandra vid utredningsinsatser och delar med sig av bevis. Arbetet sker även i olika arbets- och sektorgrupper där Konkurrensverket deltar aktivt. Konkurrensverket deltar också i möten i rådgivande kommittéer, där Kommissionen inhämtar medlemsstaternas synpunkter innan den fattar beslut i sina ärenden.

Relaterad information