Vad kan vi erbjuda dig?

Hos Konkurrensverket är möjligheterna till spännande och utmanande arbetsuppgifter stora för dig som har rätt kompetens och vill arbeta på en myndighet där det hela tiden händer något.

Det internationella arbetet blir allt viktigare och vi har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen och med andra konkurrensmyndigheter i Europa.

Ansvar och utvecklingsmöjligheter

Vi har valt att i så stor utsträckning som möjligt arbeta i projektgrupper. Genom att låta personer med olika kompetens arbeta tillsammans är vi övertygande om att vi kan åstadkomma bättre resultat och ge våra medarbetare större ansvar och utvecklingsmöjligheter.

Utbildning och utveckling

Som komplement till den utveckling som sker genom arbetet erbjuder vi medarbetarna kvalificerad vidareutbildning. Några medarbetare har haft externa uppdrag som experter eller sakkunniga i utredningar och kommittéer. De disputerade ekonomerna som arbetar hos oss har möjlighet att använda en del av sin arbetstid till forskning på konkurrensområdet.

Kreativt arbetsklimat

Vårt mål för det interna arbetet är att medarbetarna trivs och tycker att de har utvecklande och engagerande arbetsuppgifter, goda arbetsförhållanden och en kreativ arbetsmiljö med ett öppet samtalsklimat.

God balans mellan arbete och fritid

För oss är det viktigt att medarbetarna kan ha en god balans mellan arbete och fritid. Våra flexibla arbetstider ger våra medarbetare möjlighet att planera sin arbetstid.

Som statligt anställd har vi längre semester än många i den privata sektorn, är du förälder har du rätt till ett extra föräldrapenningtillägg, förkortad arbetstid när barnen är små och vi får ersättning för läkarbesök och läkemedel.

Några andra förmåner på Konkurrensverket är ersättning för friskvårdsaktiviteter, möjlighet att motionera på arbetstid, företagshälsovård, individuell lönesättning och generös inställning till kompetensutveckling.

Relaterad information