Jobba hos oss

Vi arbetar för att värna om och öka konkurrensen i Sverige. Vår vision är "Välfärd genom väl fungerande marknader".

Konkurrensverket har cirka 150 medarbetare och vi har lokaler vid Norra Bantorget i närheten av centralstationen i Stockholm.

De flesta som jobbar hos oss är jurister eller ekonomer som arbetar för att främja en effektiv konkurrens och upphandling till nytta för konsumenterna och det allmänna.

https://youtu.be/eyjESJnFVds

Relaterad information