Public Procurement Network (PPN) - upphandling

Public Procurement Network (PPN) ett nätverk med representanter från europeiska regeringar/ministerier och myndigheter som arbetar med offentlig upphandling.

Nätverket syftar bland annat till att förbättra tillämpningen av upphandlingsreglerna och att verka för gränsöverskridande offentlig upphandling. Från Sverige deltar Konkurrensverket tillsammans med Regeringskansliet. 
 
Ordförandeskapet inom PPN roterar halvårsvis och innehas för närvarande av Italien fram till slutet av 2014. Sverige höll i ordförandeskapet juli 2011 till december 2012. Under den tiden ordnade Konkurrensverket möten med olika teman samt en medlemskonferens i Stockholm i slutet av ordförandeskapet med fokus på rättsmedel.

Läs gärna mer om PPN och dess arbete.

Relaterad information