ICN - konkurrens

ICN är ett världsomspännande nätverk för konkurrensmyndigheter och har bland annat till syfte att främja förståelsen för konkurrensfrågorna och värdet av en effektiv konkurrenspolitik.

Arbetet sker i projektform inom ramen för olika arbetsgrupper. För närvarande finns det fem aktiva arbetsgrupper: karteller, koncentrationer, missbruk, effektivitetshantering och konkurrensfrämjande åtgärder.

Utöver representanter från konkurrensmyndigheter deltar även externa rådgivare från näringslivet, konsumentorganisationer, forskare och advokater som frivilligt bidrar till ICN:s arbete. Samarbetet ger hög kvalitet i diskussionerna liksom i de skriftliga produkter som tas fram.

Advocacy Working Group (AWG)

Konkurrensverket har ett särskilt ansvar för att leda arbetet inom gruppen för konkurrensfrämjande åtgärder: Advocacy Working Group (AWG).

Förutom att anordna intressanta telefonkonferenser och seminarier via nätet, ansvarar Konkurrensverket, tillsammans med Singapores konkurrensmyndighet, CCS, och Mexikos konkurrensmyndighet, COFECE, för att projekten som fastlagts i AWG:s arbetsplan för 2017–2018 genomförs.

Syftet med arbetsgruppen är att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter och att främja utvecklingen av en sund konkurrenskultur. Under 2018 ska Konkurrensverket bland annat leda arbetet med att uppdatera arbetsgruppens databas över sektorundersökningar genomförda av ICNs medlemsmyndigheter.  

Relaterad information