ICN - konkurrens

ICN är ett världsomspännande nätverk för konkurrensmyndigheter och har bland annat till syfte att främja förståelsen för konkurrensfrågorna och värdet av en effektiv konkurrenspolitik.

Arbetet sker i projektform inom ramen för olika arbetsgrupper. För närvarande finns det fem aktiva arbetsgrupper: karteller, koncentrationer, missbruk, effektivitetshantering och konkurrensfrämjande åtgärder.

Utöver representanter från konkurrensmyndigheter deltar även externa rådgivare från näringslivet, konsumentorganisationer, forskare och advokater som frivilligt bidrar till ICN:s arbete. Samarbetet ger hög kvalitet i diskussionerna liksom i de skriftliga produkter som tas fram.

Advocacy Working Group (AWG)

Konkurrensverket har ett särskilt ansvar för att leda arbetet inom gruppen för konkurrensfrämjande åtgärder: Advocacy Working Group (AWG).

Förutom att anordna intressanta telefonkonferenser och seminarier via nätet, ansvarar Konkurrensverket, tillsammans med Italiens konkurrensmyndighet, AGCM, och Mexikos konkurrensmyndighet, COFECE, för att projekten som fastlagts i AWG:s arbetsplan för 2015-2016 genomförs.

Syftet med arbetsgruppen är att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter och att främja utvecklingen av en sund konkurrenskultur. Detta år ska Konkurrensverket leda arbetet med att uppdatera ICN:s katalog över sektorsundersökningar genomförda av ICN:s medlemsmyndigheter. Arbetsgruppens webbaserade vägledning om hur konkurrensmyndigheter kan förklara värdet av en effektiv konkurrens ska också utvecklas.

Relaterad information