ECN - konkurrens

Konkurrensverket tillämpar EU:s konkurrensregler i nära samarbete med europeiska kommissionen (Kommissionen) och de nationella konkurrensmyndigheterna inom European Competition Network (ECN).

Genom förordning 1/2003 decentraliserades tillämpningen av EUF-fördragets konkurrensregler till nationella konkurrensmyndigheter och domstolar om handeln mellan medlemsländer påverkas.

ECN-nätverket är ett samarbetsforum som syftar till att säkra en enhetlig tillämpning av EU:s konkurrensregler. Inom ramen för nätverket utbyter Kommissionen och de europeiska konkurrensmyndigheterna information om sina utredningar och beslut, assisterar varandra vid utredningsinsatser och delar med sig av bevis. Arbetet sker även i olika arbets- och sektorgrupper där Konkurrensverket deltar aktivt. Konkurrensverket deltar också i möten i rådgivande kommittéer, där kommissionen inhämtar medlemsstaternas synpunkter innan den fattar beslut i sina ärenden.

Läs mer om samarbetet inom ECN. 

ECN ger ut ett gemensamt nyhetsbrev "ECN Brief" med översikt över aktiviteter i de olika medlemsländerna.

Läs nyhetsbrevet och anmäl dig som prenumerant.