Om webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att "Göra det lätt att göra rätt – och bidra till en hållbar väl fungerande marknad". Konkurrensverket strävar efter att innehållet på webbplatsen ska vara så tillgängligt och användbart som möjligt.

Här hittar du information om vår webbplats. Du får också veta vad som gäller om du vill länka till oss eller använda vårt material.

Ansvar

Konkurrensverkets chef för avdelningen för kommunikation och internationella frågor, Karin Lunning, är ansvarig för den information som finns på www.konkurrensverket.se

Kontakta webbredaktionen

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Kontakta gärna vår webbredaktion webbred@kkv.se om du har frågor eller synpunkter.

Struktur och funktioner på webbplatsen

Innehållet på webbplatsen hittar du genom fem huvudmenyalternativ ”Konkurrens”, ”Upphandling”, ”Forskning”, "Beslut och diarium” och ”Publikationer”. Under de tre första finns så kallade megadrop-menyer som ska göra det enklare att hitta innehållet. Längst upp till höger på sidan finns kontaktinformation, information om Konkurrensverket, press och övriga språk.

Du kan också hitta innehåll genom att använda sökfunktionen högst upp till höger.

Ändra utseendet på webbplatsen

Webbplatsen är byggd utifrån så kallad responsiv design. Det betyder att den  anpassar sig för att fungera bra oavsett om du besöker webbplatsen med din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Det spelar heller ingen roll vilken webbläsare du använder. Webbplatsen kan se olika ut i olika webbläsare och plattformar men allt innehåll är tillgängligt.

När webbplatsen visas i mobiltelefon ändras menyn så att den finns åtkomlig längst upp till höger. Det innebär att du går in via den menyn när du vill komma till undersidor på webbplatsen, då det inte finns någon högermeny på undersidorna.

För den som föredrar att se webbplatsen utan responsiv design i mobiltelefon finns länken "Till webbversion" längst ner på sidan. 

Ändra textstorlek

Om du upplever att texten på sidorna är för liten eller för stor kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktioner. Du hittar alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Tillgänglighet

Webbplatsen är byggd utifrån E-delegationens riktlinjer för webbutveckling.

Mer information på webbriktlinjer.se

Cookies

Konkurrensverkets webbplats använder cookies. Läs mer om cookies

Information om personuppgifter och integritet

Vi vidarebefordrar ingen personlig information som samlats in på vår webbplats.

  • Den information vi får om besökare används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. 
  • Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer och beställningar av informationsmaterial sparas bara så länge som krävs för att vi ska kunna skicka materialet. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
  • Vi skyddar den information som vi hanterar genom lämplig säkerhetsteknologi.
  • Konkurrensverket är en statlig myndighet. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks. Lagen trädde i kraft 1998 och bygger på EG-direktiv och ersätter datalagen.

Läs mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.

Lättläst

Vi har en särskild text som på ett enkelt sätt förklarar vad Konkurrensverket gör.

Disclaimer

Om texterna på Konkurrensverkets webbsidor skiljer sig från de tryckta texterna i beslut, yttranden, rapporter, andra skrifter med mera gäller de tryckta texterna.

Konkurrensverket tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i den information som finns på webbplatser som vi hänvisar till.