Nytt projekt utreder upplägg med en mellanhand

I ett projekt om mellanhänder ska Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten gemensamt utreda om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett upplägg med en mellanhand är förenligt med upphandlingslagstiftningen.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 21 oktober 2015

– Vi har noterat att upphandlande myndigheter och enheter i allt större utsträckning upphandlar en mellanhand. Det vill säga en leverantör som på uppdrag av en upphandlande myndighet eller enhet köper in eller förmedlar varor och tjänster, utan att tillämpa upphandlingsregelverket, säger Sofia Klingensjö, projektledare, Konkurrensverket.

Utöver laglighetsresonemang ska resonemang föras över vad som är lämpligt när det gäller upplägg med en mellanhand.

– Genom detta vill vi bidra till en rättssäker tillämpning av gällande regelverk och ge upphandlande myndigheter och enheter verktyg i det strategiska arbetet med att planera och genomföra upphandlingar, säger Ulrika Sjöholm, projektledare, Upphandlingsmyndigheten.

Slutresultatet kommer att publiceras i en rapport som beräknas att vara klar under våren 2016.

Frågor? Kontakta oss

Sofia Klingensjö, projektledare, Konkurrensverket, tfn 08-700 15 16
Ulrika Sjöholm, projektledare, Upphandlingsmyndigheten, tfn 08-586 217 37

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 21 oktober 2015

Relaterad information

Senast uppdaterad: