Stort intresse för rundabordssamtal om gryningsräder

Ett effektivt skydd för företagens information var en av flera frågor som diskuterades under det rundabordssamtal om platsundersökningar som Konkurrensverket nyligen arrangerade.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 20 september 2018.

Vid misstankar om allvarliga överträdelser av konkurrenslagen kan Konkurrensverket genomföra gryningsräder, det vill säga oanmälda platsundersökningar i företagens lokaler. För Konkurrensverket är det viktigt att platsundersökningarna fungerar väl och en dialog med företag och ombud är ett viktigt led i det arbetet. Den 6 september 2018 bjöd Konkurrensverket därför in till ett rundabordssamtal om platsundersökningar. Ett tjugotal ombud med erfarenhet av gryningsräder deltog för att ställa frågor och föra fram synpunkter på Konkurrensverkets arbete.

Tydliga rutiner för advokatsekretess

En av de frågor som diskuterades var advokatsekretess, både när det gäller genomsökning av fysiskt material på plats och genomsökning av elektroniskt lagrad information. Här förtydligade Konkurrensverket att proceduren för elektronisk genomsökning är oberoende av var genomsökningen sker, det vill säga om den sker på plats på företaget eller inte. Det finns tydliga rutiner för hur advokatsekretess ska hanteras och oavsett om IT-sökningen sker på företaget eller i Konkurrensverkets lokaler får företagets företrädare eller biträdare följa IT-sökningen om de så önskar.

Radering av diskar, omfånget av det material som kopieras vid platsundersökningar och utformningen av det informationsmaterial om platsundersökningar som lämnas till företag var andra frågor som diskuterades under rundabordssamtalet.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 20 september 2018.

Relaterad information

Senast uppdaterad: