Konkurrensverket erbjuder stöd i upphandlingen

Konkurrensverket erbjuder stöd, metoder, kunskap och expertis till ett antal upphandlande myndigheter som vill främja innovativa lösningar i sin upphandling under 2015.

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 19 februari 2015

Stödet omfattar juridiska och praktiska frågor under hela inköpsprocessen från behovsidentifiering till tecknande av kontrakt. Inledande möte med utvalda upphandlande myndigheter sker i april 2015 och stöd ges under hela upphandlingen. Genomförda insatser följs upp och sammanställs.

Läs mer om erbjudandet i länken här till vänster.

Ta del av andras lärdomar från innovationsupphandling

På vår webb samlar Konkurrensverket information som kan vara till nytta för upphandlande myndigheter och leverantörer om innovationsupphandling. I ett projekt tillsammans med Vinnova har erfarenheter från förkommersiella upphandlingar samlats. Fem olika myndigheter har regeringsuppdrag att analysera hur innovationsupphandling kan bidra till att lösa deras behov.

Om du själv har ett gott exempel att sprida är du välkommen att kontakta Niklas Tideklev niklas.tideklev@kkv.se, tfn 08-586 217 17. 

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 19 februari 2015

Relaterad information

Senast uppdaterad: