Prissignalering kan fungera som en kartell

Bankernas bolåneräntor är transparenta och som kund har man tillgång till de aktuella räntenivåerna via olika media. För bankkunder är det också viktigt att veta att det är vanligt att rabatter förekommer, ibland på mer än en halv procentenhet. Bankerna vet inte hur stora rabatter konkurrenterna ger. Det är bra, för om de visste det skulle de kunna bevaka varandra och se om någon ger ovanligt stora rabatter.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 23 oktober 2014

Varför är det samma bensinpris på alla mackar? Har de en kartell? Det är en av de vanligaste frågorna vi får på Konkurrensverket. Vårt svar är att på bensinmarknaden är det lätt för företagen att observera varandras pris – det är bara att titta på skylten på andra sidan gatan – och då följer de varandra i sin prissättning. Och det är inte en kartell. När fem bensinbolag väl hade en kartell år 1999 var det rabatterna de i hemlighet kommit överens om nivåerna på, för rabatterna hos konkurrenterna kunde de inte observera annars.

Bankernas bolåneräntor är, precis som bensinpriserna, också transparenta. En lista med annonserade räntor återges i många media. För bankkunder är det viktigt att veta att rabatter förekommer i hög utsträckning. Det förkommer rabatter på mer än en halv procentenhet. Bankerna vet inte hur stora rabatter konkurrenterna ger. Det är bra, för om de visste det skulle de kunna hålla koll på varandra och se om någon ger ovanligt stora rabatter.

Priser kan vara höga och rabatter låga utan att det beror på att företagen samarbetar och har en kartell, men det är bara när vi kan bevisa att företagen avtalat om att minska konkurrensen som vi kan ingripa med konkurrenslagen och ta företagen till domstol.

Konkurrensverkets uppdrag att verka för en effektiv konkurrens stannar dock inte vid lagtillämpning. Vi ska också uppmärksamma när lagar eller regleringar hämmar konkurrensen. Därför har vi skrivit till Finansinspektionen och varnat för att deras förslag att bankerna ska tvingas redovisa ett snitt av de räntor kunderna faktiskt betalar riskerarar att hämma konkurrensen. Om det förslaget blir verklighet kommer bankerna att ha goda förutsättningar att hålla koll på varandras rabattgivning.

På bolånemarknaden finns ett fåtal stora aktörer. Ett lagligt sätt för dem att upprätthålla höga marginaler och låga rabatter till kunderna vore att signalera till varandra om den framtida rabattgivningen. Det har vi sett exempel på för ett par år sedan då en bank-vd gick ut i media och sa ”…om de andra stora bankerna nu drar upp marginalerna följer vi med lite…”. Vid den tidpunkten saknade dock bankerna ett effektivt sätt att övervaka varandras rabattsättning. Om Finansinspektionens förslag nu blir verklighet kommer bankerna att kunna se om de andra följer efter.

För att komma till rätta med denna typ av signalering i media har vi föreslagit att ett förbud mot bankernas prissignalering ska utredas. Ett sådant tillägg till konkurrenslagen finns redan i Australien. Bankkunderna ska såklart veta att det finns goda möjligheter att förhandla till sig en bra rabatt. Detta kan ske utan att ge bankerna möjlighet att övervaka varandra.

Arvid Fredenberg
Chefsekonom

Relaterad information