Nu digitaliseras marknaden för juridiska tjänster

Juridiska tjänster digitaliseras och nya onlinebaserade aktörer levererar prispressade tjänster via internet. Digitaliseringen av branschen sker utan plötsliga omvälvningar. Det är snarare en långsam och successiv process. Men redan i dag finns det stora internationella advokatbyråer som experimenterar med artificiell intelligens. Det visar en ny rapport om digitalisering av juridiska tjänster.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 20 april 2017

Det sker en digitalisering av juridiska tjänster som är i linje med den pågående digitaliseringen av hela tjänstesektorn. Digitaliseringen har kommit olika långt inom skilda delar av juridiken och ser olika ut beroende på vilken inriktning advokatbyråerna har på sin verksamhet.

De som har kommit allra längst i utvecklingen är de stora internationella aktörerna, inklusive några av de större svenska advokatbyråerna. Under 2017 har de här aktörerna börjat göra experiment med artificiell intelligens (AI). Det innebär att de har börjat testa mjukvara som både kan analysera information och ge rekommendationer.

Starkt digitalt förändringstryck

– Användandet av artificiell intelligens befinner sig än så länge på experimentstadiet. De stora aktörerna provar sig fram för att kunna utvärdera vilka möjligheter som finns på området. Om testerna faller väl ut kommer de förmodligen fatta beslut under året för att sedan börja en eventuell utrullning av tekniken.

Det säger Christian Sandström, docent vid Chalmers tekniska högskola och forskningsinstitutet Ratio. Han har på uppdrag av Konkurrensverket kartlagt digitaliseringen av juridiska tjänster. Det har han bland annat gjort genom att intervjua ett femtiotal företrädare för branschen. Hans konstaterar i sin undersökning att stora internationella byråer befinner sig under ett starkt digitalt förändringstryck. Det är på många sätt hårdare än det digitala förändringstryck som de mindre, nationella aktörerna utsätts för.

– Det betyder inte att de mindre advokatbyråerna kan luta sig tillbaka. Även bland dem sker förändringar som beror på den digitala utvecklingen, säger Christian Sandström.

Nya onlinebaserade aktörer

Ett exempel är att även mindre byråer idag kan ta sig an mer komplex affärsjuridik och större och mer dataintensiva ärenden på grund av att de i ökad utsträckning har tillgång till moderna databaser och mjukvara.

På marknaden för juridiska tjänster växer också nya onlinebaserade aktörer fram som tillhandahåller juridiska tjänster i form av olika avtalsmallar och konsultationer via internet. De nya aktörerna sätter de traditionella advokatbyråerna under press. Den här utvecklingen påverkar framför allt mindre, lokala byråer som jobbar med familjejuridik. Med stöd av standardisering ökar de onlinebaserade aktörerna trycket på marknaden genom att priserna blir transparenta och priskonkurrensen hårdare.

­– Den digitala utvecklingen utmanar advokatbyråerna, inte minst inom privatjuridiken. Även juristbyråer, begravningsbyråer och liknande verksamheter påverkas. Samtidigt gynnas konsumenterna, säger Christian Sandström.

Digitaliseringens tre faser

I rapporten delar Christian Sandström in digitaliseringen av juridiken i tre faser. I den första fasen omvandlades analog information till elektronisk. Det innebar en produktivitetshöjning och vissa supportfunktioner försvann. Många advokatsekreterare rationaliserades bort.

Den andra fasen av juridikens digitalisering befinner sig just nu i tillväxt. Den karaktäriseras av automation och en allt större del av juristens arbete blir digitalt. Stora mängder data kan sammanställas och matas ut via automatisering.

Den tredje fasen är i ett mycket tidigt skede och innebär att artificiell intelligens införs. I den här fasen kan tekniken dra slutsatser och ge rekommendationer.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 20 april 2017

Relaterad information

Senast uppdaterad: