Konkurrensverket initierar ett projekt inom medicinteknik

Konkurrensverket kommer att titta närmare på hur branschen för medicinteknik fungerar för att se om det finns några eventuella upphandlingsrättsliga frågor eller problem som behöver granskas utifrån Konkurrensverkets tillsynsansvar.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 16 december 2015

Konkurrensverket har under en längre tid noterat att det förekommer ett förhållandevis stort antal direktupphandlingar inom det medicintekniska området. Vi har även fått indikationer på att det anses komplicerat att genomföra funktionsbaserade upphandlingar inom området.

Vi kommer därför att titta närmare på hur branschen fungerar för att se om det finns några eventuella upphandlingsrättsliga frågor eller problem som behöver granskas utifrån Konkurrensverkets tillsynsansvar.

Resultatet av kartläggningen kommer även att publiceras i en rapport som beräknas att vara klar i slutet av år 2016.

Som ett led i vår kartläggning är vi på olika sätt i behov av intresseorganisationers, upphandlande myndigheters, företags och enskildas tips, kunskaper, erfarenheter och synpunkter. Konkurrensverket kommer därför under våren att anordna möten, hearings och på olika sätt samla information från aktörer på marknaden.

Vi är intresserade av frågor, synpunkter och kommentarer.

Vänligen kontakta oss.
Patrik Määttä, projektledare, Konkurrensverket, tfn 08-700 15 52
Nathalie Vaardahl, Konkurrensverket, tfn 08-700 16 17

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 16 december 2015

Relaterad information

Senast uppdaterad: