Krav på anställnings- och arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal i offentlig upphandling

Konkurrensverket tar fram en vägledning som syftar att redogöra för vilka möjligheter som finns att ställa krav på anställnings- och arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal i offentlig upphandling. Vägledningen publiceras i maj.

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 5 mars 2015

Inom ramen för projektet genomförde Konkurrensverket under vårvintern (22 januari) en hearing med anledning av Andrea Sundstrands forskningsrapport om ”Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling”. Rapporten är skriven på uppdrag av Konkurrensverket och i uppdraget ingick att utreda möjligheterna att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar och om upphandlande myndigheter kan ställa krav på att anbudsgivarna följer villkoren i befintliga kollektivavtal för den personal som ska utföra kontraktet. I uppdraget ingick även att undersöka i vilken del av upphandlingsprocessen sådana krav kan ställas och vilka krav det ställs på själva utformningen av kraven.

Syftet med hearingen var att diskutera resultatet av uppdragsforskningen och erbjuda en möjlighet att komma med synpunkter och kommentarer. 
Vid hearingen diskuterades bland annat vikten av att förstå hur de två rättsområdena upphandlingsrätt och arbetsrätt förhåller sig till och påverkar varandra och när krav på kollektivavtalsvillkor blir aktuella vid offentlig upphandling. Andra frågor som diskuterades var hur utstationeringslagens bestämmelser påverkar möjligheten att ställa krav på svenska kollektivavtalsvillkor i sådana situationer där  det offentliga kontraktet kan utföras av utstationerad arbetskraft, som tillfälligt utför arbete i Sverige. Hearingen avslutades med en paneldiskussion som bestod av Kerstin Ahlberg (Stockholms universitet), Lars Gellner (Svenskt Näringsliv) samt Robert Sjunnebo (LO).

För mer information om Konkurrensverkets kommande vägledning om krav på anställnings- och arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal i offentlig upphandling, kontakta projektledare Lisa Sennström, lisa.sennstrom@kkv.se

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 5 mars 2015

Relaterad information

Senast uppdaterad: