Yttrande till Marknadsdomstolen över Luftfartsverkets överklagande

Publicerad

Konkurrensverket framhåller att verkets interimistiska beslut enbart rör tilldelningen av filer mellan de olika taxibolagen och alltså inte omfattar prioriteringsprincipen för miljöbilar vid framkallning till taxifilerna.

I ett yttrande till Marknadsdomstolen över Luftfartsverkets överklagande av Konkurrensverkets interimistiska beslut om att inte tillåta förändring i taxikö-systemet på Arlanda, framhåller Konkurrensverket att det interimistiska beslutet från den 23 oktober enbart tar sikte på det föreslagna systemet såvitt avser tilldelningen av filer mellan de olika taxibolagen. Beslutet omfattar alltså inte den av miljöskäl föreslagna prioriteringsprincipen för miljöbilar vid framkallning av bilar till taxifilerna.

Konkurrensverket poängterar i yttrandet till domstolen att verkets inställning alltjämt  är att det saknas varje form av koppling mellan miljöaspekter och fördelningen av taxifilerna vid Terminal 5 mellan de olika taxibolagen.

Relaterad information