Yttrande till Kammarrätten i Göteborg

Publicerad

Konkurrensverket anser i ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg att den utvärderingsmodell som har använts av Malmö stad vid upphandling av GPS för vinterväghållning inte var förenlig med avsikten att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Utvärderingsmodellen är enligt vår mening inte heller förenlig med likabehandlingsprincipen eller regelverket i övrigt.

Relaterad information