Yttrande om teleundantaget i lagen om offentlig upphandling

Publicerad

Det så kallade teleundantaget i lagen om offentlig upphandling gäller inte om en kommun låter ett privat företag tillhandahålla och driva ett bredbandsnät. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till förvaltningsrätten. Frågan har uppkommit i ett mål om överprövning mellan Net at Once Sweden AB och Bräcke kommun.

Förvaltningsrätten i Härnösand har bett Konkurrensverket att yttra sig över principiella rättsfrågor i samband med att Bräcke kommun ingått avtal med TeliaSonera Skanova Access AB. Avtalen avser bland annat utbyggnad och drift av bredbandsnät för allmänheten och de kommunala förvaltningarna, där offentlig upphandling inte genomförts.

Enligt det så kallade teleundantaget i lagen om offentlig upphandling, behöver en upphandlande myndighet som tillhandahåller och driver bland annat bredbandsnät för allmänheten, inte genomföra offentliga upphandlingar för att bedriva en sådan verksamhet. Undantaget kan till exempel bli aktuellt om en kommun eller ett kommunalt bolag, som driver ett bredbandsnät, köper in anläggningsarbeten för att gräva ner nya bredbandskablar i marken.

Av Konkurrensverkets yttrande framgår att teleundantaget däremot inte kan tillämpas om en upphandlande myndighet istället väljer att låta ett privat företag tillhandahålla eller driva nätet. Då utför myndigheten inte längre någon verksamhet som omfattas av teleundantaget.

Yttrandet belyser även vad som gäller när en upphandlande myndighet ingår avtal med en leverantör som i vissa delar är upphandlingspliktigt och i andra delar ligger utanför lagen om offentlig upphandling, så kallade blandade kontrakt.

Konkurrensverket har inte tagit ställning till utgången i målet i den aktuella tvisten.

Relaterad information