Yttrande om Soda-Club till hovrätten

Publicerad

Soda-Club kan ha brutit mot förbud i konkurrensreglerna. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Svea hovrätt.

Konkurrensverket har skickat ett yttrande till Svea hovrätt med stöd av artikel 15.3 i rådsförordning 1/2003. Det är första gången som Konkurrensverket använder sig av denna möjlighet.

Svea hovrätts prövning gäller ett interimistiskt beslut om varumärkesintrång. Stockholms tingsrätt har tagit ett beslut, i avvaktan på slutlig prövning, enligt vilket tingsrätten förbjöd Vikingsoda att bland annat avlägsna och märka om Soda-Clubs varumärke på kolsyrepatroner.

Konkurrensverket har inlett en utredning om Soda-Club bryter mot konkurrensreglernas förbud mot missbruk av dominerande ställning genom att kräva att kolsyrepatroner märkta med Soda-Clubs varumärke endast får återfyllas med kolsyra av Soda-Club.

Konkurrensverket kommer i yttrandet fram till att den preliminära utredningen tyder på att Soda-Clubs agerande, kan strida mot de konkurrensrättsliga förbudsbestämmelserna. Svea hovrätt måste därför i ett interimistiskt beslut i intrångsfrågan beakta att Soda-Club eventuellt kan ha brutit de konkurrensrättsliga förbudsbestämmelserna.

Relaterad information