Yttrande med anledning av PTS utkast till frekvensbeslut

Publicerad

Enligt Konkurrensverket kan det inte uteslutas att teleoperatörernas gemensamma agerande vid fördelning av frekvensutrymme strider mot EG-fördraget och konkurrenslagen.

Konkurrensverket har yttrat sig till Post- och telestyrelsen (PTS) med anledning av det förslag till beslut om mobiltelefoni i GSM 900 MHz-bandet som PTS har skickat på samråd.

Utkastet till beslut rör en gemensam ansökan från fem operatörer om tillstånd att få använda radiosändare i 900 MHz-bandet. Samarbetet mellan de operatörer som står bakom ansökan utreds för närvarande vid Konkurrensverket. Enligt Konkurrensverket kan det inte uteslutas att operatörernas gemensamma agerande strider mot EG-fördraget och konkurrenslagen.

Relaterad information