VLT förvärvar Gratistidningar i Sverige

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att lämna Stampenägda VLT AB:s förvärv av Gratistidningar i Sverige AB utan åtgärd.

Det innebär att affären kan genomföras. Gratistidningar i Sverige ger bland annat ut tidningarna Mitt i. Genom förvärvet stärker VLT sin ställning som utgivare av lokala gratistidningar i främst Stockholmsregionen. Det finns konkurrens med såväl andra tidningar som andra medier. Förvärvet leder inte till att VLT får en så stark marknadsställning att förutsättningar för förbud enligt konkurrenslagen föreligger.

Relaterad information