Vismas förvärv av Fortnox till särskild undersökning

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för affärssystem för ekonomi och administration för små och medelstora företag.

Den 16 mars 2016 tog Konkurrensverket emot en anmälan om företagskoncentration gällande Visma AS förvärv av Fortnox Aktiebolag. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF och förvärvet sker genom ett offentligt uppköpserbjudande. Förvärvet berör marknaden för affärssystem för ekonomi och administration för små och medelstora företag. Den inledande undersökningen indikerar att företagskoncentrationen kan komma att påtagligt hämma konkurrensen. För att kunna ta slutlig ställning krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en så kallade särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att fortsätta utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 22 juli 2016 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka om ett förbud mot affären hos Stockholms tingsrätt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information