Vismas förvärv av Fortnox fullföljs inte

Publicerad

Vismas planerade förvärv av konkurrentföretaget Fortnox blir inte av. Sedan parterna fått del av Konkurrensverkets preliminära inställning dras affären nu tillbaka.

Båda företagen är verksamma på marknaden för affärssystem för ekonomi och administration för små och medelstora företag. Företagskoncentrationen anmäldes till Konkurrensverket den 16 mars i år, och den 22 april beslutade Konkurrensverket att starta en så kallad fördjupad undersökning av affären.

Efter att Konkurrensverket skickat en preliminär bedömning till parterna har Visma beslutat att inte fullfölja affären.

Om affären hade genomförts hade det lett till försämrad konkurrens och risk för högre priser för konsumenterna.

Relaterad information