Vill du bli extern rådgivare åt Konkurrensverket i det internationella nätverket ICN?

Publicerad

Konkurrensverket söker externa rådgivare för vårt deltagande i ICN:s arbetsgrupper för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer, effektiva arbetsmetoder respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Internationellt nätverk för konkurrensmyndigheter

International Competition Network (ICN) är det största och viktigaste nätverket för konkurrensmyndigheter världen över. Nätverket består i dag av ca 135 konkurrensmyndigheter från över 120 jurisdiktioner inklusive Europeiska kommissionen. Syftet är att öka harmoniseringen kring rättstillämpningen av konkurrensreglerna samt hitta gemensamma principer och arbetsmetoder för en gynnsam och effektiv konkurrenstillsyn. Nätverket bidrar också till utbytet av erfarenheter och kunskap på det konkurrensrättsliga området och underlättar det internationella samarbetet.

Inom ramen för nätverkets olika arbetsgrupper tar ICN fram skriftliga produkter som exempelvis rekommendationer och vägledningar. Det anordnas också workshops och seminarier, främst genom telefonkonferenser och webbaserade verktyg. Varje år anordnar ICN en konferens med ca 500 deltagare där arbetsgrupperna redovisar, diskuterar och vidareutvecklar de produkter de arbetat med under året.

Bli extern rådgivare i ICN:s arbetsgrupper

ICN berikas av externa rådgivare, så kallade "Non-Governmental Advisors" (NGA:s) vilka representerar näringslivet, konsumentgrupper, akademiker och de rättsliga och ekonomiska yrkena. NGA:s bidrar till framtagandet av skriftliga arbetsprodukter samt till diskussioner kring aktuella konkurrensrättsliga frågor vid seminarier. NGA:s utses av nätverkets medlemsmyndigheter.

Konkurrensverket söker nu NGA:s för myndighetens deltagande i arbetsgrupperna för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer, effektiva arbetsmetoder respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Arbetsgrupperna som vi söker NGA:s till:

 1. Arbetsgruppen för karteller fokuserar på frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består av två arbetsgrupper varav den ena fokuserar på de juridiska ramarna och den andra på metodfrågor.
   
 2. Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för frågor kring ensidiga ageranden från företag med dominerande ställning och skapa ökad konvergens inom detta område.
   
 3. Arbetsgruppen för företagskoncentrationer fokuserar på att skapa konvergens och underlätta förfaranden vid koncentrationskontroll.
   
 4. Arbetsgruppen för effektiva arbetsmetoder fokuserar på att identifiera och utveckla metoder för att konkurrensmyndigheter ska kunna bedriva en välfungerande verksamhet. Gruppen arbetar också med att öka delaktigheten av chefsekonomer/erfarna ekonomer och NGA:s inom ICN för att fortsätta utveckla och framhålla vikten av ekonomernas roll i konkurrenstillsynen.
   
 5. Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder arbetar med att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

Om uppdraget

För att bli extern rådgivare så bör du vara intresserad av konkurrensrättsliga frågor. Uppdraget vänder sig främst till forskare, konsulter och advokater. Arbetsspråket är engelska.

I första hand blir du utsedd till en arbetsgrupp och förväntas bidra aktivt till dess arbete men du kan även engagera dig i de övriga arbetsgruppers arbete.

Den tid uppdraget tar kan uppskattningsvis variera från några timmar varannan månad till någon dag per månad. Ingen ekonomisk ersättning utgår för uppdraget.

Uppdraget sträcker sig fram till den 31 maj 2021.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad anmäl ditt intresse till Graeme Jarvie, Graeme.Jarvie@kkv.se eller Marie Marcil, Marie.Marcil@kkv.se och specificera vilken eller vilka arbetsgrupper du är intresserad av att delta i.

Vi vill ha din intresseanmälan senast den 28 maj 2020.

Senast uppdaterad:

Relaterad information