Vill du bli extern rådgivare åt Konkurrensverket i det internationella nätverket ICN?

Publicerad

Nu söker Konkurrensverket externa rådgivare för vårt deltagande i ICN:s arbetsgrupper för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Internationellt nätverk för konkurrensmyndigheter

International Competition Network (ICN) är det största och viktigaste nätverket för konkurrensmyndigheter världen över. Det består i dag av 135 konkurrensmyndigheter från 122 jurisdiktioner. Syftet med nätverket är i första hand att utbyta erfarenheter och diskutera metodfrågor kring konkurrensfrågor. Därutöver ligger fokus bland annat på att främja ökad harmonisering och konvergens mot sundare konkurrensrättliga principer och att underlätta effektivt internationellt samarbete.

ICN berikas av externa rådgivare, så kallade ”Non-Governmental Advisors” (NGAs) vilka representerar näringslivet, konsumentgrupper, akademiker och de rättsliga och ekonomiska yrkena.

Bli extern rådgivare i ICN:s arbetsgrupper

Konkurrensverket söker nu NGAs för myndighetens deltagande i arbetsgrupperna för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Arbetet bedrivs främst via telefonkonferenser och webbaserade seminarier. Arbetsspråket är engelska. Därutöver anordnar respektive arbetsgrupp seminarier kring aktuella frågor.

Arbetsgrupperna:

  1. Arbetsgruppen för karteller arbetar med frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består av två arbetsgrupper varav den ena fokuserar på de juridiska ramarna och den andra på metodfrågor.
  2. Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för frågor kring ensidiga ageranden från företag med dominerande ställning och skapa ökad konvergens inom detta område. Inom ramen för arbetsgruppen kommer en särskild projektgrupp under 2017-2018 även fokusera på vertikala begränsningar.
  3. Arbetsgruppen för företagskoncentrationer fokuserar på att skapa konvergens och underlätta förfaranden vid koncentrationskontroll.
  4. Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder fokuserar på att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

För mer detaljerad information om ICN och NGA:s roll i nätverket, se

Om uppdraget

För att bli extern rådgivare så bör du vara intresserad av dessa frågor och tala bra engelska; du kan vara forskare, arbeta på exempelvis advokatbyrå eller på ett företag.

Den tid uppdraget tar kan uppskattningsvis variera från några timmar varannan månad till någon dag per månad. Ingen ekonomisk ersättning utgår för uppdraget. Uppdraget sträcker sig från den 9 juli 2017 fram till den 31 maj 2018.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad anmäl ditt intresse till Graeme Jarvie, graeme.jarvie@kkv.se och specificera vilken eller vilka arbetsgrupper du är intresserad av att delta i.

Din intresseanmälan vill vi ha senast den 5 juli. Ange i din anmälan var du arbetar nu och varför du är intresserad av att delta i gruppen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information