Viktigt värna konkurrensen i svåra tider

Pressmeddelande

Särskilt i kristider är det viktigt att slå vakt om konkurrensreglerna. Kortsiktiga stödåtgärder kan på sikt visa sig vara negativa för en fungerande konkurrens. Det framgår av en rapport som konkurrensmyndigheterna i Norden tagit fram.

– Nedgångar i ekonomier är övergående, men konkurrensreglerna ska vara långsiktiga. Det är nödvändigt att slå vakt om en uthållig konkurrenstillsyn för att ta sig ur den kris vi nu upplever för att kunna komma starka ur den, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

De sju konkurrensmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island och Norge har analyserat hur den nuvarande och tidigare ekonomiska kriser har påverkat konkurrenspolitiken.

I den nordiska rapporten, som har namnet ”Competition Policy and Financial Crises” och som presenterats vid ett möte i Reykjavik, lämnas ett antal råd och rekommendationer till regeringarna i de länder som drabbats av krisen.

De nordiska myndigheterna framhåller att man måste slå vakt om en stabil övervakning av konkurrensen, och att hålla fast vid den inslagna linjen.

– Det är viktigt att alla eventuella stödåtgärder som sätts in för att mildra effekterna av krisen inte stör eller försvagar konkurrensen. Alla sådana insatser måste också vara tydligt avgränsade i tiden och även i övrigt ha klara begränsningar, säger Dan Sjöblom.

Som en följd av den ekonomiska krisen kan vissa företag försvinna från marknaden, samtidigt som andra kan se möjlighet till expansion. Sådana strukturella förändringar kan leda till att konkurrenssituationen på olika marknader förändras.

– I sådana lägen kan det vara frestande för större företag att överutnyttja, och kanske även missbruka, en dominerande position på marknaden. Konkurrensmyndigheterna i de nordiska länderna kommer inte att tolerera några överträdelser av lagarna, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Arvid Fredenberg, biträdande chefsekonom, tfn 08-700 15 41 eller 076-542 15 41

Relaterad information