Viktiga avgöranden från Regeringsrätten

Publicerad

Högsta instans Regeringsrätten har nu i sina avgöranden fastslagit att de kommuner som tilldelat kontrakt utan offentlig upphandling på avfallsområdet har brutit mot upphandlingsreglerna.

Domstolen konstaterar därvid att den nationella lagstiftningen i Sverige inte innehåller några undantag från upphandlingsskyldigheten.

Relaterad information