Vellinge bröt mot reglerna - skrev mångmiljonkontrakt

Pressmeddelande

Mot alla regler skrev Vellinge kommun ett tioårsavtal och betalade över 182 miljoner kronor till ett privat konsultföretag. Affären upphandlades inte enligt lagen om offentlig upphandling.

– En mycket allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Vellinge kommun sålde år 2008 det kommunala företaget Serkon till en privat ägare. I direkt samband med detta tecknades ett tioårigt avtal mellan kommunen och Serkon värt över 30 miljoner kronor om året. Avtalet gällde vissa administrativa tjänster. Konkurrensverket har gjort en genomlysning av förhållandena kring köpet och kommit fram till att det inte var möjligt för kommunen att teckna avtal med det kommunala bolaget med stöd av de så kallade in-house-reglerna.

Enligt upphandlingslagarna ska alla upphandlingar över en viss summa annonseras och konkurrensutsättas så att fler leverantörer har möjlighet att lägga anbud. Detta för att skapa garantier för att det är den bästa affären som görs. De så kallade in-house-reglerna, som i vissa fall gör det möjligt att köpa från kommunens eget företag utan konkurrensutsättning, är inte tillämpliga i detta fall.

Upphandlingen skedde 2008 vilket gör att Konkurrensverket idag inte har möjlighet att gå till domstol med krav på upphandlingsskadeavgift/ böter. Om det hade varit möjligt skulle Vellinge kommun riskerat böter i maximinivån som är tio miljoner kronor.

– Vi är förhindrade att gå till domstol, men vi riktar ändå mycket skarp kritik mot Vellinge kommun. Glädjande är att kommunen efter vår kritik beslutat att inte utnyttja en förlängningsklausul som finns i avtalet utan att ett nytt kontrakt kommer att konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingsreglerna, säger Dan Sjöblom.

Alla som har kännedom om felaktiga upphandlingar, till exempel otillåtna direktupphandlingar, kan lämna tips eller information till Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet över upphandlingslagarna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Ewa Vennberg, enhetschef, tfn 08-700 15 97
Patrik Määttä, föredragande, tfn 08- 700 15 52

Senast uppdaterad:

Relaterad information