Västtrafiks köp av tåg lämnas utan åtgärd

Publicerad

Konkurrensverket har granskat Västtrafiks inköp av tåg som gjordes utan föregående annonsering och beslutat att avskriva ärendena.

Västtrafik köpte nya tåg till region- och pendeltågtrafiken som tilläggsköp till tidigare genomförda upphandlingar. Tilläggsköpen gjordes utan föregående annonsering. Konkurrensverket har i sin utredning inte funnit skäl att gå vidare och ansöka om upphandlingsskadeavgift och har därför beslutat att avskriva ärendena.

I besluten har Konkurrensverket även gjort vissa uttalanden om hur motiveringar i meddelanden om frivillig förhandsinsyn bör utformas.

Relaterad information