Västerås krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Västerås kommun har upphandlat webb-TV-tjänster utan att först annonsera affären. Konkurrensverket vänder sig nu till domstol med kravet att kommunen ska betala 80 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

Västerås kommunen har tecknat avtal med en leverantör av webb-TV. Kontraktsvärdet är på drygt 1,1 miljoner kronor, vilket kraftigt överstiger gränsen för direktupphandling.

Några eventuella undantag från att följa upphandlingsreglerna har Konkurrensverket inte funnit under sitt utredningsarbete. Det undantag som finns i upphandlingsreglerna för viss tv-produktion kan inte användas i detta fall enligt Konkurrensverket, eftersom kommunen inte är ett programföretag med public service-uppdrag.

– Upphandlingsreglerna finns till för att alla leverantörer ska ha samma chans att ingå avtal med kommuner och myndigheter samt för att garantera att bästa möjliga affär görs. Det är viktigt att skattepengar används så att kommunen får bästa kvalitet till bästa pris, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Uppsala med kravet att domstolen ska döma Västerås kommun att betala 80 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Senast uppdaterad:

Relaterad information