Världsdagen för konkurrens

Publicerad

Den ideella organisationen CUTS International (Consumer Unity & Trust Society) har med stöd av FN:s handelsorgan UNCTAD lanserat ett initiativ för att utlysa den 5 december till världsdagen för konkurrens.

Syftet med årets världsdag för konkurrens är att uppmärksamma hur fattiga människor drabbas av karteller. Konkurrensverket har liksom flera andra konkurrensmyndigheter runt om i världen skrivit till UNCTAD och Cuts International för att stödja initiativet.

Relaterad information