Världsdagen för konkurrens den 5 december

Publicerad

Sedan 2010 arrangerar den ideella organisationen CUTS International (Consumer unity & trust society) världsdagen för konkurrens den 5 december. Det är ett initiativ med stöd av FN:s handelsorgan UNCTAD. Syftet är att uppmärksamma konkurrensproblem.

Temat för årets världsdag för konkurrens är detsamma som förra året: att uppmärksamma konkurrensproblem vid offentliga upphandlingar.

Konkurrensverket har skrivit till CUTS International för att stödja detta konkurrensfrämjande initiativ. Konkurrensverket bidrar aktivt till den internationella utvecklingen inom konkurrens- och upphandlingsområdena med fokus på bland annat bekämpning av anbudskarteller.

Senast uppdaterad:

Relaterad information