Vårgårda gjorde flera otillåtna direktupphandlingar

Publicerad

Vårgårda kommun bröt mot upphandlingslagstiftningen genom att köpa konsulttjänster utan att annonsera dessa först. Köpen borde ha annonserats och utgör därmed flertalet otillåtna direktupphandlingar. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

Konkurrensverket startade utredningen efter att vår interna omvärldsbevakning uppmärksammat en artikel i media om kommunens köp av konsultjänster. Utredningen visar att kommunen under år 2013 har gjort flera otillåtna direktupphandlingar.
Vårgårda kommun har bland annat gjort ett kompletterande köp från en leverantör för att implementera Lean-processer. Köpet uppfyllde inte de kriterier som finns för att göra ett kompletterande köp och borde därför först ha annonserats.

Kommunen har även köpt tjänster för projekteringar till ett sammanlagt värde av knappt 800 000 kronor utan annonsering eller något tillämpligt undantag. Köpet överskred gränsen för direktupphandling, som år 2013 låg på 284 000 kronor, och utgjorde därmed en otillåten direktupphandling.

En gemensam faktor för flera av de otillåtna direktupphandlingarna är att inköpen skett genom muntliga avtal. Detta försvårar en upphandlande myndighets kontroll över inköpen.

Efter Konkurrensverkets granskning har kommunen gjort åtaganden för att undvika framtida felaktiga upphandlingar. Kommunen har också upphandlat ett antal ramavtal inom de områden som har granskats. Detta ser Konkurrensverket som mycket positivt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information