Vänta med nya regler för privatinförsel av alkohol

Publicerad

Det är oklart om de föreslagna reglerna för privat införsel av alkohol skulle lösa nuvarande tolkningsproblem, och EU-domstolen ska yttra sig i ett finskt ärende om privatinförsel. Därför bör Sverige avvakta med att införa nya regler. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket har yttrat sig över en statlig utredning rörande regelverket kring privatpersoners införsel av alkoholdrycker från utlandet till Sverige. Konkurrensverket anser att det är oklart om utredningens förslag skulle lösa de tolkningsproblem av regelverket som finns, och föreslår att lagstiftaren inväntar ett avgörande i EU-domstolen av ett finskt ärende som rör i huvudsak samma frågor.

Sedan privatinförsel av alkoholdrycker blev tillåten i Sverige år 2008 har det etablerats företag på den svenska marknaden som på olika sätt medverkar till sådan införsel, vilken typiskt sett sker i form av e-handel. Frågan har uppkommit om dessa företags verksamheter inkräktar på Systembolagets monopol och därmed strider mot alkohollagen. Dagens regler har dock ansetts alltför oklara för att kunna fastställa detta.

Utredningen hade fått i uppdrag att analysera vad som är tillåtet vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker enligt nuvarande regler, samt vad som bör vara tillåtet med hänsyn till Sveriges medlemskap i EU och svensk alkoholpolitik. I korthet föreslår utredningen vissa ändringar i alkohollagen som bland annat innebär att privatpersoner ska kunna beställa alkohol från utlandet och få den hemtransporterad genom egen, eller den utländska säljarens, försorg.

Relaterad information